Algemene Voorwaarden

I. Algemene voorwaarden

Voor online bestellingen, per 24.05.2024

II. Klant Informatie

§ 1 - Toepassing en identificatie van de leverancier

 1. Voor online bestellingen van goederen via de website www.valmano.nl gelden de volgende Algemene Handelsvoorwaarden van 

 

VALMANO GmbH,
Kabeler Straße 4, 58099 Hagen, Duitsland
E-mail:
klantenservice@valmano.nl
Gerecht van eerste aanleg: Hagen, HRB 12758

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig §27 a Umsatzsteuergesetz:

BTW-nummer DE815430111

Directeuren: Michael Berghoff, Dr. Gunnar Binder, Massimo Carraro

Tenzij anders overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden die door u worden gebruikt.

 1. Een consument is een natuurlijk persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. 

Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

 1. Van toepassing is de versie van deze AV die geldt op het moment van de bestelling.
 2. De prijzen op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing. Speciale aanbiedingen in onze winkel kunnen beperkt zijn in tijd of hoeveelheid. Details vindt u in de productbeschrijving.

§ 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Het doel van de overeenkomst is de verkoop van goederen. Onze aanbiedingen (Horloges, Juwelen en andere goederen) op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. U kunt een bindend aanbod tot aankoop (bestelling) doen via het online-winkelmandje-systeem. U plaatst een bestelling in onze winkel door de volgende stappen te doorlopen:
  1. U plaatst artikelen vrijblijvend in uw winkelwagen door op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" te klikken.
  2. U kunt alle artikelen in uw winkelmandje bekijken door op het symbool van het winkelmandje in de navigatiebalk te klikken. U kunt hier op elk moment wijzigingen aanbrengen.
  3. Als u de artikelen in uw winkelmandje wilt kopen, klikt u op de knop "Ga verder naar afrekenen". Dit brengt u naar het bestelproces, dat uit 3 stappen bestaat. In de eerste stap dient u uw persoonlijke gegevens en adres in te vullen. In de tweede stap selecteert u uw verzendgegevens en een betaalmethode. In de derde stap krijgt u een overzicht van alle gegevens van uw geplande bestelling op een besteloverzicht pagina (met name factuur- en leveringsadres, product, prijs, hoeveelheid, betalingswijze). Hier wordt u gevraagd te bevestigen dat uw gegevens juist zijn. U kunt hier ook uw bestelgegevens corrigeren of wijzigen door op "Wijzigen" te klikken.
  4. Als u het systeem voor onmiddellijke betaling "PayPal - Express" of "Amazon Pay" gebruikt door op de overeenkomstige knop te klikken die in het winkelsysteem is geïntegreerd, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van PayPal of Amazon. Nadat u met succes bent ingelogd, worden uw adres- en rekeninggegevens die bij PayPal zijn opgeslagen, weergegeven. Als u op de knop "Doorgaan" klikt, keert u terug naar onze online winkel en komt u op de overzichtspagina van uw bestelling. Zodra u met succes bent ingelogd, worden het adres en de accountgegevens die u bij Amazon hebt opgeslagen, weergegeven. Als u op de knop "Doorgaan naar besteloverzicht" klikt, komt u op de pagina met het besteloverzicht. Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook met behulp van de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren.
  5. Door op de knop "Nu bestellen" te klikken, geeft u een bindend akkoord. Door dit te doen, biedt u aan een koopovereenkomst met ons te sluiten.

Informatie over het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst vindt u in de desbetreffende afdeling van de Algemene Voorwaarden. Meer informatie over de bestelprocedure vindt u op onze servicepagina's.
Als u kiest voor de betaalmethoden creditcard, iDEAL en PayPal, wordt u aan het einde van het bestelproces doorgeleid naar de betreffende dienstverlener om het betaalproces daar af te ronden.

 1. Nadat u uw bestelling hebt verzonden, sturen wij u een e-mail waarin de ontvangst van uw bestelling door ons wordt bevestigd en waarin de gegevens van uw bestelling worden vermeld (ontvangstbevestiging). 
  Deze ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van uw aanbod in, maar dient slechts om u ervan in kennis te stellen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. 
  Wij kunnen uw bestelling aanvaarden door een verzendbevestiging per e-mail te sturen of door de bestelde goederen binnen vijf dagen te leveren.
  Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. U kunt de algemene voorwaarden te allen tijde inzien (Link). Als u een klantenaccount hebt, kunt u uw bestelgegevens in uw account bekijken. Als niet-geregistreerde gebruiker zijn de bestelgegevens om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk via het internet.

§ 3 - Individuele goederen

 1. Vóór het sluiten van de overeenkomst dient u ons de voor de individuele vormgeving van de goederen vereiste informatie te verstrekken.
 2. U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud een inbreuk vormt op de rechten van derden (met name auteursrechten, rechten op een naam, merkenrecht) of in strijd is met bestaande wetten. U ontheft ons uitdrukkelijk van alle aanspraken die in dit verband door derden geldend worden gemaakt. Dit geldt ook voor de kosten van de in dit verband vereiste juridische vertegenwoordiging.
 3. Wij controleren de doorgegeven gegevens niet op inhoudelijke juistheid en aanvaarden in dit verband geen aansprakelijkheid voor fouten.
 4. De uitwisseling van individueel ontworpen goederen is uitgesloten.

§ 4 - Gegevensbescherming

In het kader van onze verklaring inzake gegevensbescherming op www.valmano.nl verstrekken wij aanvullende informatie over gegevensbescherming en over het soort, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze kant.

§ 5 - Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben een wettelijk herroepingsrecht. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of niet zelfstandig zijn.

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Bij ons heeft u na het verstrijken van het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen een aanvullend vrijwillig herroepingsrecht van 16 dagen (30 dagen in totaal). Het wettelijke herroepingsrecht staat hier los van en wordt er niet door beperkt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar: 

VALMANO GmbH Kabeler Straße 4, 58099 Hagen, Duitsland

Email: klantenservice [at] valmano.nl

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Retourneren

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stel, aan ons terug te sturen:

VALMANO Retourenservice

CHR Logistik und Service GmbH

Meesmannstr. 103 - 105

44807 Bochum

Duitsland

 

U vindt het DHL-retourlabel voor Nederland hier: https://www.valmano.nl/content/service/retourneren-terugbetalingen/retourportal

Het DHL-retourlabel voor België vindt u hier: https://www.dhl.de/retoure/gw/rpcustomerweb/OrderEntry.action?hash=c7fe83aff2e2d6433b9b83617e023837a7592974bb905e5d90796cf546c5a294


Voor de retourzending print u het gratis DHL-retourlabel uit, welke u vervolgens op het retourpakket plakt. Daarna geeft u het pakket af bij een DHL-punt. Wij verwerken de retourzending + terugbetaling binnen 2 weken. Duurt het langer? Mail dan het trackingnummer van de retourzending naar retour@valmano.nl.

Gelieve het item op sturen, samen met bijgevoegde retourenschein. Hier vult u in wat de reden is van de terugzending. 

U kunt ten alle tijden een bericht sturen naar: retour@valmano.nl

De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. VALMANO GmbH draagt de kosten voor het retourneren van de goederen.

De terugbetaling van de aankoopprijs zal gebeuren via het betaalmiddel gekozen bij het plaatsen van de bestelling.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de inspectie van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Tenzij door de partijen anders is overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende overeenkomsten: Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

§ 6 - Levering van de goederen

 1. VALMANO GmbH levert aan afleveradressen binnen Nederland en België.
 2. VALMANO GmbH rekent een bedrag van EUR 4,99 als verzendkosten (inclusief BTW) voor verzending binnen Nederland en België.

 3. Tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving, worden de goederen binnen 2 - 4 dagen geleverd in Nederland door DHL na ontvangst van de orderbevestiging. Er wordt niet geleverd op zon- en feestdagen. Tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving, worden de goederen binnen 4 - 6 dagen geleverd in België door bPost na ontvangst van de orderbevestiging. Als u artikelen met verschillende levertijden heeft besteld, zullen wij de goederen in verschillende deelzendingen verzenden.
 4. Houdt u er rekening mee dat de feestdagen niet in heel Duitsland gelijk zijn en dat de diensten in verschillende deelstaten, bijv. Beieren, worden verleend. De bovengenoemde bijzonderheden voor feestdagen gelden derhalve voor de feestdagen in de respectieve deelstaten waar de dienstverleners betrokken zijn bij de verwerking van een bestelling.
 5. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van vertragingen bij de levering.
 6. In geval van niet-beschikbaarheid van de bestelde goederen behouden wij ons het recht voor niet te leveren. In dat geval brengen wij u onmiddellijk op de hoogte en storten wij de reeds ontvangen betalingen terug.

§ 7 - Betaling, vervaldag, eigendomsvoorbehoud

 1. De koopprijs is verschuldigd bij volledige levering.
 2. Voor leveringen binnen Nederland en België heeft u de volgende betalingsmogelijkheden:
  • De iDEAL-betaalmethode geldt voor zowel geregistreerde als niet-geregistreerde klanten. Uw rekening wordt gedebiteerd wanneer u uw bestelling in de onlineshop afrondt.
  • De betaalmethode Amazon Pay geldt voor zowel geregistreerde als niet-geregistreerde klanten. Uw rekening wordt gedebiteerd nadat de bestelling is voltooid. 
  • De betalingsmethode met kredietkaart geldt zowel voor geregistreerde als niet-geregistreerde klanten. De creditcard wordt belast op de dag dat de goederen worden verzonden.
  • De betaalmethoden Paypal en Paypal Express zijn van toepassing op zowel geregistreerde als niet-geregistreerde klanten. Uw rekening wordt gedebiteerd na voltooiing van de bestelling in de internetwinkel.
  • Per bestelling kan slechts één korting worden ingewisseld. In geval van een volledige terugzending of annulering vervalt de bonus van een niet gekochte kortingscode. Prijsvoordeelacties en klantenkortingen zijn slechts geldig totdat zij worden herroepen; in het geval van kortingsacties die beperkt zijn in de tijd, zijn ook de voor de desbetreffende actie geadverteerde gebruiksvoorwaarden van toepassing. In het geval van kortingsacties geldt de vermelde minimumaankoopwaarde. Dit betreft de waarde van de behouden goederen.
  • VALMANO tegoedbonkaarten met een 4-cijferige PIN kunnen niet op rekening op internet worden gekocht en kunnen niet worden gebruikt om via valmano.nl nog meer vouchers te kopen. VALMANO aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of onleesbaarheid van voucher cards. VALMANO behoudt zich het recht voor om een betaling met voucher kaarten in individuele gevallen te weigeren, zelfs als de betaling niet mogelijk is door een technische storing. Per bestelling kunnen meerdere bonkaarten worden ingewisseld. Hun waarde wordt gebruikt voor de huidige bestelling en automatisch afgetrokken van de waarde van de bestelling. Resterende bedragen die niet door de bonnen worden gedekt, kunnen gemakkelijk worden vereffend met een van de andere hierboven vermelde betaalmiddelen.
 3. De geleverde goederen blijven eigendom van VALMANO GmbH totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 4. U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.
 5. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. 

Als u vragen heeft, kunt u onze contactgegevens vinden in het Colofon.

§ 8 - Garantie

 1. De afbeeldingen van de producten kunnen afwijken van het uiterlijk van de geleverde producten.
 2. Zijn de goederen gebrekkig, dan zorgen wij binnen een redelijke termijn voor de nakoming achteraf, d.w.z. ofwel voor vervangende levering ofwel voor het verhelpen van de gebreken. De plaats van uitvoering voor latere prestaties is onze maatschappelijke zetel. Indien de door u gekozen aanvullende prestatie slechts tegen onevenredig hoge kosten mogelijk is, hebben wij recht op aanvullende prestatie in de andere vorm. De voor de uitvoering achteraf noodzakelijke kosten zijn voor onze rekening. Indien een redelijke termijn voor de nakoming achteraf zonder resultaat is verstreken, hebt u het recht om, naar uw keuze, de koopovereenkomst te ontbinden of de koopprijs te verminderen.
 3. Indien u besluit het koopcontract te annuleren, moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden teruggegeven en moeten de eventueel behaalde voordelen worden teruggegeven. Indien u de ontvangen goederen geheel of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand kunt retourneren, dient u ons het waardeverlies te vergoeden. De door het beoogde gebruik veroorzaakte verslechtering wordt echter niet in aanmerking genomen.
 4. Vorderingen wegens gebreken verjaren 2 jaar na de datum van levering van de goederen.
 5. De wettelijke rechten van de consument in het kader van de garantie/aansprakelijkheid voor gebreken zijn van toepassing. Eventuele aanvullende garanties van de fabrikant verbeteren de wettelijke rechten. In geval van een garantieclaim kunt u direct contact opnemen met de fabrikant of VALMANO GmbH.

§ 9 - Schadevergoeding 

Schadevergoeding wegens schending van een verplichting uit de contractuele verhouding moet worden betaald volgens de wettelijke voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving. Alle aanwijzingen op de verpakking en in de bijsluiters moeten worden opgevolgd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor een toepassing en/of behandeling die daarvan afwijkt.

§ 10 - Batterij & Accu

In verband met de verkoop van batterijen of oplaadbare batterijen of met de levering van apparaten - in het bijzonder horloges - die batterijen bevatten, zijn wij verplicht de eindverbruikers overeenkomstig de batterijverordening over het volgende te informeren:

Batterijen mogen en moeten niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Na gebruik kunt u gebruikte batterijen die wij in ons assortiment hebben of hebben gehad, gratis als nieuwe batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier.

Batterijen of oplaadbare batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Dit betekent dat de batterijen of oplaadbare batterijen niet bij het huishoudelijk afval mogen. In de buurt van het vuilnisbaksymbool staat de chemische naam van de verontreinigende stof. De andere afgebeelde symbolen hebben de volgende betekenis:

Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood.
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.

Neem de bovenstaande instructies in acht.

Elektrische en elektronische apparatuur mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Consumenten kunnen oude elektrische apparaten gratis inleveren bij een van de gemeentelijke inzamelpunten.

§ 11 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechter

 1. Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.
 2. De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt indien u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om een vordering in te stellen bij de rechter van een andere statutaire bevoegde plaats blijft hierdoor onverlet.
 3. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

§ 12 Overig

 1. Contante betaling van online-cadeaubonnen is niet mogelijk - ook niet gedeeltelijk.
 2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11.4.1980 is evenwel niet van toepassing.
 3. Beanstandungen sind unter der in § 1 genannten Adresse geltend zu machen.De klachten moeten worden ingediend op het in § 1 vermelde adres.
 4. Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting: met ingang van 15 februari 2016 zal de EU-Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting ter beschikking stellen. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun onlinebestelling in eerste instantie op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. Het platform voor geschillenbeslechting kan dan worden geraadpleegd via de externe link  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Alternatieve geschillenbeslechting in consumentenkwesties (Consumer Dispute Resolution Act - VSBG): VALMANO GmbH neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumenten-arbitragecommissie. 

 

II. Klant informatie

1. Identiteit van de verkoper

VALMANO GmbH

Kabeler Straße 4, 58099 Hagen, Duitsland

E-mail: klantenservice@valmano.nl

 

2. Informatie over de sluiting van de overeenkomst

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met § 2 van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contract taal, opslag van contracttekst

 1. De contract taal is Nederlands.
 2. Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Alvorens de bestelling via het online boodschappensysteem te verzenden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden.
 3.  Bij offerteaanvragen buiten het online-winkelmandjessysteem ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Gedragscodes

 1. Wij hebben ons onderworpen aan de Europese Gedragscode, die kan worden geraadpleegd op:
  http://www.euro-label.com/kodex/index.html

 

5. Wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de artikelomschrijving en de aanvullende informatie op onze website.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.
 2. De verzendingskosten zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve artikelbeschrijving, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en zijn extra ten laste van u, tenzij gratis levering is toegezegd.
 3. De betalingswijzen die u ter beschikking staan, staan vermeld onder een overeenkomstig aangeduide knop op onze website.
 4. Voor zover in de afzonderlijke betalingsmodaliteiten niet anders is bepaald, zijn de uit het gesloten contract voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

 1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in de desbetreffende artikelbeschrijving.
 2. Indien u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd dan wel onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een anderszins aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

 

 1. De aansprakelijkheid voor gebreken aan onze goederen wordt geregeld door de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).
 2. Als consument wordt u verzocht de goederen bij aflevering onmiddellijk op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.