Informatie over het gebruik van gegevens

Wij behouden ons het recht voor uw e-mailadres, dat wij in verband met de verkoop van goederen ontvangen, te gebruiken om reclame te maken voor onze eigen soortgelijke goederen, indien u daartegen geen bezwaar hebt gemaakt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Telkens wanneer uw e-mailadres voor dit doel wordt gebruikt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.