Kennisgeving over gegevensbescherming

Graag delen wij u mee dat wij uw e-mailadres verwerken wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Deze verwerking is bedoeld voor reclame en marktonderzoek. Voor de technische afwikkeling wordt uw e-mailadres doorgegeven aan onze dienstverlener Episerver Campaign. Valmano GmbH verwerkt de persoonsgegevens op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG). We verkrijgen uw gegevens doordat u ze aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens die voor marketingdoeleinden opgeslagen worden, blijven in ons bezit tot u ons vraagt om ze te verwijderen, tot u uw toestemming intrekt, of tot het doel voor de opslag van deze gegevens niet langer van toepassing is.

Uw rechten als betrokkene

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar en intrekking van uw toestemming. De gegevensverwerking blijft rechtmatig tot het tijdstip van herroeping. Deze rechten volgens art. 15 tot 18 AVG kunnen op het volgende adres van Valmano GmbH worden uitgeoefend.

Valmano GmbH

Gegevensbescherming

Kabeler Straße 4

58099 Hagen

E-mail: datenschutz@valmano.de

De functionaris voor gegevensbescherming van Valmano GmbH is ook bereikbaar op het hierboven vermelde adres en e-mailadres.

Als u graag wilt weten welke persoonsgegevens Valmano GmbH heeft opgeslagen en aan wie deze gegevens zijn doorgegeven, informeert Valmano GmbH u graag. U kunt daarvoor gratis een zogenaamde self-disclosure aanvragen. Wij verzoeken u vriendelijk er rekening mee te houden dat Valmano GmbH om redenen van gegevensbescherming geen informatie per telefoon mag verstrekken, aangezien het niet mogelijk is om u aan de telefoon duidelijk te identificeren. Om misbruik door derden te voorkomen, heeft Valmano GmbH de volgende gegevens van u nodig: naam (indien van toepassing meisjesnaam), voornaam of voornamen, geboortedatum, huidig adres (straat, huisnummer, postcode en plaats). Volgens art. 21 lid 1 AVG kan er om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene op bovenstaand adres bezwaar worden aangetekend tegen de verwerking van gegevens.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, hebt u het recht contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Daarvoor kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw woonplaats of tot de autoriteit in Berlijn als deelstaat waarin Valmano GmbH gevestigd is.